Dispensation til hævet mile til nedsivningsanlæg ved helårsbolig

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.nr. 11f, Alrø By, Alrø, Strevelshovedvej 6, 8300 Odder, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16201.

Dispensation til hævet mile til nedsivningsanlæg ved helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler