Dispensation til genopførsel af sommerhus

Publiceret 20-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9d, Venø By, Venø, Havstokken 5 i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04477.

Dispensation til genopførsel af sommerhus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler