Dispensation til genopførsel af bygninger

Publiceret 20-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a, Grættrup By, Junget, Fjordvej 90, 7870 Roslev, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10504.

Dispensation til genopførsel af bygninger

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler