Dispensation til genopførelse af tilbygning

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 12 Iller, Borager, Kejserdom 7, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03224.

Dispensation til genopførelse af tilbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler