Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 19-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 33g Vesterby By, Fejø, Storemosevej 72, 4944 Fejø, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04447.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler