Dispensation til genopførelse af sommerhus, Ringkøbing Kommune

Publiceret 31-01-2022

Dispensation til genopførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen, matr.8s Strandgårde, Gammelsogn, Jagtvej 5, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/03233

Afgørelse

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent