Dispensation til genopførelse af fritidshus

Publiceret 11-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 22, Halk Ejerlav, Halk, Rolfsager 30, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/02258.

Dispensation til genopførelse af fritidshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler