Dispensation til genopførelse af driftsbygning

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 448, Halk Ejerlav, Halk, Bukholmvej 52, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af driftsbygning, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04575.

Dispensation til genopførelse af driftsbygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler