Dispensation til etablering af vejanlæg og regnvandsbassin

Publiceret 20-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nre. 1cf, 1cg, 1eh, og 7000d Boller Hgd., Uth, i Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05227.

Dispensation til etablering af vejanlæg og regnvandsbassin

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler