Dispensation til etablering af udslagskumme for autocampere på servicebygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 28-01-2022

Dispensation til etablering af udslagskumme for autocampere på servicebygning ved Feggesund Færgeleje i strandbeskyttelseslinjen, matr.7000a, Feggeklit, Sejerslev, Morsø Kommune inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/06538

Dispensation til etablering af udslagskumme for autocampere på servicebygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent