Dispensation til etablering af primitiv lejrplads

Publiceret 10-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11p, Hovedejerlavet, Nylarsker, i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte primitive lejrplads. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06407.

Dispensation til etablering af primitiv lejrplads

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler