Dispensation til etablering af kloakering i sommerhusområde ved Mou og Egense

Publiceret 18-01-2022

Afgørelsen vedrører et sommerhusområde ved Mou og Egense i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03125.

Dispensation til etablering af kloakering i sommerhusområde ved Mou og Egense

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler