Dispensation til etablering af genbrugssted på Engholm

Publiceret 05-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5a Egholm By, Vesterkær, Egholm 1, 9000 Aalborg, i Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04530.

20/04530 Dispensation til etablering af genbrugssted.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder