Dispensation til etablering af en bålhytte, tre shelters og tre borde-bænkesæt samt tilhørende bålsteder

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 63C og 24H Sigerslev By, St. Heddinge, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge, i Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/03431.

Dispensation til etablering af en bålhytte, tre shelters og tre borde-bænkesæt samt tilhørende bålsteder

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler