Dispensation til etablering af adgangsvej til nyt udlæg af industriområde, inklusive regulering af terrænet,

Publiceret 27-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 28e, Nr. Uttrup By, Hvorup, Kystvejen 45, 9800 Nørresundby, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte adgangsvej, inklusive nødvendig regulering af terrænet. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04525.

Dispensation til etablering af adgangsvej til nyt udlæg af industriområde, inklusive regulering af terrænet,

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler