Dispensation til dæksel ved etablering af samletank

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.6qd, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 6, 8240 Rissko , Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/22076.

Dispensation til dæksel ved etablering af samletank

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler