Dispensation til bundfældningstank, containere med filtre mv.

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.34f, matr. 26e, matr. 24g Vive By, Vive, matr. 1t og matr. 1o Stevn By, Vive, Hobrovej 103, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte anlæg for tilkobling til kommunal spildevandsledning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11038.

Dispensation til bundfældningstank, containere med filtre mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler