Dispensation til belysningsanlæg på eksisterende stier i parkanlæg

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1eø, Kastrup By, Kastrup, nær Vægtergangen 25, 2770 Kastrup, Tårnby Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/19721.

Dispensation til belysningsanlæg på eksisterende stier i parkanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler