Dispensation til at udvide basketballbane

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4c, Melby By, Melby, Lisehøjvej 10, 3360 Liseleje, Halsnæs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14655

Dispensation til at udvide basketballbane

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler