Dispensation til at indrette 1 sal til beboelse og med 3 Velux vinduer

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.41b, Ommel, Marstal, Kirkevejen 66, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10887.

Dispensation til at indrette 1 sal til beboelse og med 3 Velux vinduer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler