Dispensation til at forhøje halvmur og isætning af garageport

Publiceret 24-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5d, Svendstrup by, Kauslunde, Svendstrup Strand 5, Stenteslund, 5500, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3. nr 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05710.

Dispensation til at forhøje halvmur og isætning af garageport

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler