Dispensation til at etablere to pumpestationer til spildevand samt arealoverførsler af arealer

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2c og 2g, Venø By, Venø, Sønderskovvej 13 og 19, Venø, 7600 Struer, Struer Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03212

Dispensation til at etablere to pumpestationer til spildevand samt arealoverførsler af arealer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler