Dispensation til at afholde Folkemødet på Bornholm i 2022, 2023 og 2024

Publiceret 18-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 174, 369ei, 369v og 369u, alle Allinge-Sandvig Markjorder, Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15569.

Dispensation til at afholde Folkemødet på Bornholm i 2022, 2023 og 2024

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler