Dispensation til arrangement i forbindelse med Tour de France inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 31-01-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at afholde et arrangement i forbindelse med Tour de France inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 41, Ø. Løgum, Genner, Sønder Havvej 11, 6230 Rødekro, Aabenraa1 Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/03054

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler