Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 24-01-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel inden for strandbeskyttelses-linjen, sådan at et areal fra matr. 57 arealoverføres til matr.nr. 45, og at et areal fra matr. nr. 45 arealoverføres til matr. nr. 57, begge Knud, Fjelstrup.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15551.

21/15551 Dispensation til arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler