Dispensation til arealoverførsel ifm. omlægning af kommunevej

Publiceret 24-01-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med omlægning af kommunevej Høvængevej 20, 4894 Øster Ulslev på en strækning på ca. 100 meter.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/13585.

21/13585 dispensation til arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler