Dispensation til affaldsstation på position 24

Publiceret 11-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 103a, Vejlby By, Vejlby, Klintholmvej, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15165.

Dispensation til affaldsstation på position 24

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler