Afslag til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19c, Besser By, Besser, Sildeballe 30, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/21829.

Afslag til udvidelse af helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler