Afslag til udvidelse af campingplads – Agersø Camping

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9a, Agersø By, Agersø, Storegade 6, 4244 Agersø, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse af campingpladsen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04571.

Afslag til udvidelse af campingplads – Agersø Camping -

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler