Afslag til opsætning af skilt

Publiceret 27-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11ds, Overby By, Odden, Lyngvang 39, 4583 Sjællands Odde, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05742.

Afslag til opsætning af skilt

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler