Afslag til nyt sommerhus

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.8s Strandgårde, Gammelsogn, Jagtvej 5, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing – Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10646.

Afslag til nyt sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler