Afslag til midlertidig byggeplads

Publiceret 24-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 49d, Frølunde By, Tårnborg, Broholmvej 72, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03324.

Afslag til midlertidig byggeplads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler