Afslag til inddragelse af erhvervsbygning til boligformål

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1aa, Ebeltoft Markjorder, Skovalléen 1a, 8400 Ebeltoft, i Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte inddragelse af eksisterende kontorbygning i ejendommens samlede boligareal.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04582

Afslag til inddragelse af erhvervsbygning til boligformål

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler