Afslag til etablering af shelterplads samt bålhytte og muldtoilet

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a Bogø, Kappel, Bogøvej 10, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12997.

Afslag til etablering af shelterplads samt bålhytte og muldtoilet

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler