Afslag til drivhus

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 36, Vindeballe By, Tranderup, Borgnæs Grønvej 3, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03221

Afslag til drivhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler