Afslag til arealoverførsel og fastlæggelse af nye skel

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. 2ae Serup By, Odby, Ahornvej 19, 7790 Thyholm. Struer Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/18555.

Afslag til arealoverførsel og fastlæggelse af nye skel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler