Afslag til arealoverførsel fra matr.81a, Vesterø By, Vesterø til matr. 81f, Vesterø By, Vesterø og matr.81d, Vesterø By, Vesterø,

Publiceret 11-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen Strandvejen 23, 9940 Læsø, Læsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/02896.

Afslag til arealoverførsel fra matr.81a, Vesterø By, Vesterø til matr. 81f, Vesterø By, Vesterø og matr.81d, Vesterø By, Vesterø,

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler