Afslag på ændring af strandbeskyttelseslinjens forløb

Publiceret 20-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 735 Hørup Ejerlav, Hørup, Hørup Klint 7, 6470 Sydals, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektorater giver afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjens forløb på ejendommen matr. nr. 735 Hørup Ejerlav, Hørup, Hørup Klint 7, 6470 Sydals, i Sønderborg Kommune. 

Afgørelsen kan ikke påklages, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14598.

21-14598 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler