Afslag på ændring af strandbeskyttelseslinjens forløb

Publiceret 25-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2fr, Hellebækgård, Hellebæk, Nordre Strandvej 96b, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune

Kystdirektorater giver afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjens forløb på ejendommen matr. nr. 2fr Hellebækgård, Hellebæk, Nordre Strandvej 96b, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune.

Afgørelsen kan ikke påklages, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/22346.

21-22346 Afslag på anmodning om ændring af strandbeskyttelseslinjen.pdf

 

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler