Afgørelse vedr. etablering af to shelters, to bordbænkesæt, en bålplads og et muldtoilet inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 28-01-2022

Kystdirektoratet meddelte d. 9. juni 2019 delvis afslag til det ansøgte projekt vedr. etablering af en Naturbase ved Golfbane Nord bestående af to shelters, to bordbænkesæt, en bålplads og et muldtoilet inden for strandbeskyttelseslinjen ved Stege Nor på ejendommen matr. nr. 1b eller 11f Keldby By, Keldby, i Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to shelters, to bordbænkesæt, en bålplads og et muldtoilet ved lokalitet 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11334

Afgørelse

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler