Afgørelse vedr. etablering af bordbænkesæt, muldtoilet og terrænregulering ved udlægning af jord inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 28-01-2022

Kystdirektoratet meddelte d. 9. juni 2019 afslag til det ansøgte projekt vedr. etablering af en Naturbase ved Tøvelde bestående af to bordbænkesæt og et muldtoilet samt terrænregulering ved udlægning inden for
strandbeskyttelseslinjen ved Stege Nor på ejendommen matr. nr. 27, Tøvelde, Stege Jorder i Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to bordbænkesæt og et muldtoilet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11335

Afgørelse

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler