Afgørelse om dispensation til skovrejsning

Publiceret 05-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 6f Søby By, Søby og matr. 22a Søby By, Søby, Ærø, Ærø Kommune.

Dispensation
Kystdirektoratet dispenserer til skovplantning på den sydlige del af området inden for strandbeskyttelseslinjen, som vist på fig. 3 i ”Begrundelse for afgørelsen”.

Afslag
Der meddeles afslag på skovplantning på de nordligste arealer af matr. 22a Søby By, Søby samt på matr. 6f Søby By, Søby, jf. fig. 3 i ”Begrundelse for afgørelsen”.

Dispensationen er meddelt på vilkår at tilplantningen sker med hjemmehørende løvtræsarter.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/22064.

21/22064 Dispensation til skovrejsning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent