Afgørelse om arealoverførsel mellem matr.14c og matr. 14b, Gauerslund By, Gauerslund, Gauerslund

Publiceret 12-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene Skovvej 116 og 118, 7080 Børkop, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation til arealoverførsel af vejen (del nr. 2) til matr. 14 c Gauerslund By, Gauerslund

Der meddeles afslag på arealoverførsel af del nr.3 til matr. 14c Gauerslund By, Gauerslund.

Afgørelserne er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08706.

Afgørelse om arealoverførsel mellem matr.14c og matr. 14b, Gauerslund By, Gauerslund, Gauerslund

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler