Tilladelse til placering og udformning af maskinhus

Publiceret 10-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4a, Gullerup By, Bjergby, Grydhøjvej 23, 7950 Erslev, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskinhus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11060.

Tilladelse til placering og udformning af maskinhus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler