Tilladelse til placering og udformning af maskinhal og kølelager til frugt, Lolland Kommune

Publiceret 07-02-2022

Tilladelse til placering og udformning af maskinhal og kølelager til frugt inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendom matr. nr. 18s, Vesterby By, Fejø, Skaløvej 1, 4944 Fejø, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskinhal og kølelager med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/06967

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent