Tilladelse til placering og udformning af bygning

Publiceret 04-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 42, Kvistrup, Østerby, jormorvej 32, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre bygningen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11305.

Tilladelse til placering og udformning af bygning

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler