Tidsbegrænset dispensation til en skurvogn ved botilbuddet ”Kysten”, Guldborgsund Kommune

Publiceret 22-02-2022

Tidsbegrænset dispensation til en skurvogn strandbeskyttelseszonen ved botilbuddet ”Kysten” på matr.60b, Nysted Markjorder, Rødsands-revle 2, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, således skurvognen skal være fjernet senest den 1.januar 2023.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/14161

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent