Lovliggørelse af 2 bygninger

Publiceret 04-02-2022

Afgørelsen vedrører matr.12e, Vejleby By, Ferslev, Hammer Bakke 18, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet lovliggør bygning 1 efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, således der dispenseres til bygningen som den forefindes og anvendes i dag.

Bygning 2 er efter Kystdirektoratets vurdering opført uden for den dagældende 100 m strandbeskyttelseslinje og må anses for at være lovlig etableret i forhold til strandbeskyttelseslinjen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04643.

20-04643 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent