Dispensation til udvidelse i forbindelse med renovering af toilet/bad, isætning af vinduer og ændring af tagkonstruktion i sommerhus

Publiceret 03-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 40aq, Ugerløse By, Rørby, Græsmarken 14, 4400 Kalundborg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15563.

Dispensation til udvidelse i forbindelse med renovering af toilet/bad, isætning af vinduer og ændring af tagkonstruktion i sommerhus

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler