Dispensation til udlægning af græsarmering på parkeringsareal

Publiceret 14-02-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8f, Den nordlige Del, Nr. Nissum, Ringvej 47 7620 Lemvig, Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/07162.

21/07162 Dispensation til græsarmering på p-plads.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler